Felhasználási feltételek – gredexredony.hu

Általános bevezetés

A „gredexredony.hu” weboldalt  a Gredex Kft. (székhely: 2119 Pécel, Határ u. 3.) üzemelteti és kezeli (továbbiakban: „Gredex Kft.”).

A webhely megnyitásával és használatával Ön elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatban lévő irányelvek kötelező érvényűek Önre. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A Gredex Kft. egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyéb webhelyekre vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az „gredexredony.hu” webhelyre – ez alól kivétel a „gredexredony.hu” honlap felhasználási feltételei, melyek – jelen jogi nyilatkozattal együtt nem csak a felhasználókra, hanem az internetes oldalakat elérhetővé tevő közvetítő szolgáltatóra és annak minden érintett külső és belső munkatársára is vonatkoznak, illetve kötelező érvényűek. Jelen jogi nyilatkozat minden Viszonteladó Partnerünkre is érvényes, függetlenül attól, hogy szerepel-e a partnerhálózat menüpontban elérhető keresőben vagy sem.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogai, a Gredex Kft. tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos jóváhagyásával került a webhelyre. Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni és más személyekkel megosztani az alábbi feltételekkel:

– Mindezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi.
– Az Ön által készített valamennyi másolaton feltünteti az információ forrását (gredexredony.hu) és a felhasznált szellemi termék kizárólagos tulajdonosát, mint céget (Gredex Kft.) és a termékektől elválaszthatatlan márkanevet (Gredex).

Tiltások

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos ellenőrizhetetlen kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát). Előzetes jóváhagyásunk nélkül tilos módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét, beleértve a tárhely teljes tartalmát), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). Tilos továbbá a jóváhagyásunkkal felhasznált, jelen webhelyről származó információk oly módon való módosítása, amely bármely harmadik félben azt az érzetet keltené, hogy az nem kötődik az Gredex márka névhez vagy nem a Gredex Kft. szellemi alkotása. Jelen honlapon található termékek semmilyen formában nem mutathatóak be úgy, mint ha azok másvalaki termékei lennének, illetve nem köthetőek más márkanévhez.

Tartalom és felelősség

A webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Gredex Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely hibamentes működését. Az előbbiekből származó, felhasználókat érintő bármilyen jellegű kárért a honlap üzemeltetője és kezelője nem vállal felelősséget sem erkölcsi, sem anyagi vonatkozásban, mivel a legnagyobb gondosság ellenére is fennáll az emberi tévedés esélye. Az információk pontosságáról minden esetben győződjön meg kereskedő partnerünknél, vagy az Gredex márka képviseletéért felelős információs vonalon. (+36 20 982 6693) Észrevételeit természetesen szívesen fogadjuk, melyet írásban nyújthat be nekünk a gredicstivadar@gredex.hu e-mail címen.